Przejdź do treści
Strona główna » Spis treści

Spis treści

Jeżeli chcesz wejść do konkretnej strony, to wpisz jej numer do wyszukiwarki.
Uwaga. Wpisywany numer musi składać się z trzech cyfr.
Jeżeli wpisujesz numer mniejszy niż 100, to dopisz na początku jedno lub dwa zera.
Np. chcesz wejść na stronę 5, to wpisz 005, a jeżeli 12, to wpisz 012.

                                                       Treść

Strona

Załączniki

Liczba kartek

Motto: Mam szczerą wolę …

1

 

Foto grobowca i pomnika A. i O. Małkowskich, krzyż harcerski

– Druhna Oleńka: artykuł druhny Uli Bugaj.

3

3_1

 

2

Do młodszej braci harcerskiej – nasze przesłanie na dziś i jutro

– Opis zawartości kroniki.

4

4_1


1

Strona tytułowa KRONIKA Terenowego Harcerskiego Kręgu Seniorów Szarych Szeregów

5

 

Znak Polski Walczącej

– Fotografia kronikarza ze swoją księgą – przed renowacją;

– Szare Szeregi – oprac. Janusz Komorowski.

6

6_1

6_2

 

 

6

Lata wojny.

7

 

Prasa konspiracyjna kolportowana w IV Rejonie „Fromczyn” AK „Fromczyn”
Okręgu Warszawskiego. Ajencja Informacyjna 1940 r.

7_1

4

– Rozprowadzenie podziemnej prasy harcerskiej i akowskiej

Zarys dziejów Otwocka w latach 1407 – 1944.

9

9_1

 

7

Obwieszczenie niemieckie o represjach w stosunku do mieszkańców Otwocka (12 IV 1941).

11

1

26 kwietnia 1994 Rada Miasta Otwocka podjęła uchwałę o nadanie nazwy „Skwer Szarych Szeregów.

12

1

Rój „Sosny” zakładka.

13

 

Chorągiew Mazowiecka – „Ul Puszcza” stan ilościowy

– Litania do św. Barbary z rysunkiem.

13_1

13_2

 

1

Odsłonięcie tablicy „Skwer Szarych Szeregów” 3 maja 1994 r – foto.

14

 

Szare Szeregi w Otwocku i okolicy Rój „Sosny” (1941 – 1944)

– Wykaz jednostek Szarych Szeregów 1.III.1944 i 1.V.1944;

– Środowiska Szarych Szeregów;

– Schemat organizacyjny warszawskiej „Zawiszy”;

– Mapka Chorągiew Mazowiecka Ul Puszcza.

15

15_1

15_2

15_3

15_4

4

 

 

 

 

Miesięcznik Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Biuletyn informacyjny. Marzec 2014. Foto okładki.

16

 

Pieśń pt. „Młodością silni”.

17

 

Dzień Myśli Braterskiej. Kapelan ZHP do harcerzy

– Pismo do Prezydent Miasta Otwocka z dn. 13.01.1999 r.

– Pismo do Wiceprezydenta Miasta Otwocka.13.01. 2000 r.

– Pismo do Przewodniczącego Rady Miasta w Otwocku z dnia 13.01.2000 r.

– Rondo Księdza Jana Raczkowskiego. Artykuł „Gazeta Otwocka”;

– Ludzie zasłużeni dla Otwocka. Ksiądz kapelan Jan Raczkowski. „Gazeta Otwocka”

18

18_1

18_2

18_3

18_4

18_5

 

 

 

 

 

2

Pismo do Jarosława Kozłowskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Otwocku

– List Intencyjny w sprawie uhonorowania bohaterskich postaw ks. L. Wolskiego oraz
ks. J. Raczkowskiego;

-Homilia fotografia Ks. Jan Raczkowski wygłoszona 31 lipca 1978 r.

– Ks. Jan Raczkowski 1914 – 1990. Fotografia.

19

19_2

19_3

19_4

2

Dobry Pasterz Ks. Jan Raczkowski. Foto pomnika na cmentarzu w Lesznie

20

 

Zaproszenie na ceremonię wręczenia medali Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

– Ksiądz Jan Raczkowski- sprawiedliwy wśród Narodów Świata -artykuł.

– Relacje Ks. Jan Raczkowskiego;

– Notatka o aresztowaniu ks. J. Raczkowskiego;

. – Notatka Bohdana Russka;

– Kapelanowi AK i Szarych Szeregów Ks. Janowi Raczkowskiemu. Wiersz Ireny;
Sarneckiej-Derkacz ps. „Sarenka”;

– Nekrolog Rady Harcerskiego Kręgu Seniorów „Sosny” i „Wierna Rzeka”;

– Ksiądz kapelan. Spotkanie z ks. Janem Raczkowskim 10 czerwca 1989 r. foto.

21

21_1

21_2

21_7

21_9

21_10

21_11

21_12

 

 

3

2

2

 

1

5


Dodatek Zjazdowy „Czuwaj”. Władze Związku. Przewodniczący ZHP, Naczelnik ZHP.

22

 

Harcerstwo – Wojsko. Artykuł Przewodniczący ZHP, Naczelnicy ZHP i ZHR.

23

 

– Stefan Mirowski hm -Notatka dla Komisji Historycznej GK ZHP 26.06.1980 r.

– Wpis odręczny hm. Stefana Mirowskiego. 1987-02-07;

– Harcerstwo – wojsko. Artykuły o hm. Stefanie Mirowskim.

23_1

23_3

23_4

2


1

Przewodniczącym ZHP został ponownie hm S. Mirowski – wycinki z gazet z foto.

24

 

Testament druha Stefana, Nekrologi o hm Stefanie Mirowskim.

25

 

Odsłonięcie Pomnika hm Stefana Mirowskiego. Foto z J. Komorowskim i komentarz.

26

 

Pisma do Przewodniczącego Rady Miasta Warszawy dot. nadania nazwy ulicy hm. Stefana Mirowskiego

Wizyta u Przewodniczącego Rady Miasta Warszawy. Fotografia z podpisem.

27

27_4

4

 

Przemysław Górecki „Kuropatwa” artykuł Zbigniewa Lenka. Wcinek prasowy.

28

 

Wpis odręczny „Kuropatwy” 11.09.93. Fotografie „Kuropatwy”.

29

 

Zbiórka członków Kręgu Stowarzyszenia Szarych Szeregów w Otwocku. Fotografia z hm. Andrzejem Borodzikiem, hm Januszem Komorowskim i Elżbietą Sawic. Fotografia.

30

 

Wpis odręczny Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. 11.10.94 NZ: Ryszard Kaczorowski i Ewaryst Świtek na tle ulicy w Londynie.

31

 

Artykuł Cezarego Dąbrowskiego o powstaniu filmu „W czasie wojny byliśmy dziećmi”. Fotografia.

32

 

– Fotografia czołówki filmu „W czasie wojny byliśmy dziećmi”.

– Fotografia w gabinecie Prezydenta Otwocka z twórcami filmu i J. Komorowskim.

32_1

32_2

 

Fotografie na scenie oraz widownia z premiery filmu w parku miejskim.

33

 

Wspomnienia uczestnika ruchu oporu Remigiusza Włosika ps. „Tomek”.

35

2

Szarymi Szeregami – treść piosenki w dwutygodniku „Bądź Gotów.”

36

 

Fotografie hm Izabela Łabudzka i hm Michał Łabudzki z Kroniką.

37

 

AK Szare Szeregi. Opaska, Armia Krajowa VII Obwód Obroża – plakietka.

39

 

Proporczyk Armia Krajowa VII Obwód „Obroża”. IV Rejon Fromczyn- Otwock.

– Hymn Koralewa – nuty;

– Hymn Koralewa – Fromcyn.

40

40_2

40_3

2

 

 

Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Warszawa – Powiat Koło nr 4 „Fromczyn. Wizytówka.
Fotografie szt. 3 członków AK z czasu wojny na torach i w lesie.

41

 

Fotografia siostry Leokadii Turek z proporcem Kręgu seniorów – awer.

42

 

Fotografia siostry Leokadii Turek z proporcem Kręgu seniorów – rewers.

43

 

Fotografia przed obeliskiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Otwocku 3 maja 2002 r. Przemawia hm Janusz Komorowski obok proporzec Kręgu Stowarzyszenia Szarych Szeregów z asystą.

44

 

Treść przemówienia hm Janusza Komorowskiego na uroczystości 3 maja 2002 r w Otwocku. Wręczenie proporca dla Kręgu Seniorów.

45

2

Kujawiak konspiracyjny. Nuty. Słowa.

46

2

Organizator i komendant Szarych Szeregów roju „Sosny” w Otwocku ps. „Długi”, „Jerzy” hm. Jerzy Gołoński (1904 – 1965).

47

 

Fotografia nagrobka Jerzego Gołońskiego i telegram Wiktora Kineckiego Naczelnika ZHP.

48

3

Fotografia wycinka Gazety Toruńskiej o jubileuszu Jerzego Gołońskiego.

49

 

Prace malarskie ze zbiorów Jerzego Gołońskiego 3 fotografie.

50

 

Fotografie ze zbiorów hm Jerzego Gołońskiego szt. 7.

51

 

Listy (Ksero) do Jerzego Gołońskiego z 20.12.1950 r. i kartka do Janusza Komorowskiego od żony Aleksandra Kamińskiego Janiny dot. hm J. Gołońskiego.

52

4

Zaświadczenie Komisji Likwidacyjnej b. AK Urzędu Bezpieczeństwa (ksero), zaproszenie na spotkanie do Premiera, legitymacja Rozeta – Miecze do krzyża Zasługi dla ZHP dla Jerzego Gołońskiego.

53

4

80-lecie harcerstwa Ziemi Toruńskiej. Plakietka Zdjęcie planszy.

54

1

Służba harcmistrza Gołońskiego. Wycinek z gazety 11 kwietnia 1991 r.

54_1

 

Zdjęcia ze zbiorów hm Jerzego Gołońskiego, Książeczka Służbowa Instruktorska ZHP.

55

6

Lista Zenona Kamińskiego do Janusza Komorowskiego. Sopot 15 wrzesień 200 r.

57

2

Pożegnanie. 1904 – 2004. Jerzy Gołoński. Artykuł Janusza Komorowskiego w GW.

57_2

 

Wpis odręczny biskupa Zbigniewa Józefa Kraszewskiego 21.VIII.1995 r.

59

2

Harcerstwo – powrót do źródeł. Artykuł hm Feliksa Borodzika.

60

 

Wpis odręczny hm Feliksa Borodzika „Michał” 5/8.87.

61

 

Foto. Feliks Borodzik obok: Zygmunt Wieczorek, Stanisław Kosicki, Bogdan Podbielski i inni, Otwock 1987 r.

61_1

2

Kartka Poczty Harcerskiej Otwock do Janusza Komorowskiego 22 lutego.

62

2

Prasa konspiracyjna kolportowana w IV Rejonie AK „Fromczyn” – „BRZASK” Rok I. Nr 3. 24 grudnia 1943 r.

63

2

Prasa konspiracyjna kolportowana w IV Rejonie AK „Fromczyn” – „BRZASK” Rok II Nr 16. 29 kwiecień 1944 r.

65

8

„Chłopcy” z Roju „Sosny” Szarych Szeregów po 50 latach Foto. Logo Szare Szeregi Otwock. Logo Szare Szeregi Otwock.

66

 

Internat Rady Głównej Opiekuńczej w Otwocku ul. Lelewela 5 Notatka. J. Komorowskiego.

66_1

 

Notatka dla potrzeb kronikarsko – historycznych – Władysław Frycz ps. „Lisek”.

67

3

Zaświadczenia Weryfikacyjne Stowarzyszenia Szarych Szeregów Władysław Frycz.

69

2

Zaświadczenia Weryfikacyjne Stowarzyszenia Szarych Szeregów Tadeusz Gasparski.

69_3

2

Zaświadczenia Weryfikacyjne Stowarzyszenia Szarych Szeregów Bogusław Bertel.

69_4

2

Zaświadczenia Weryfikacyjne Stowarzyszenia Szarych Szeregów Janusz Komorowski.

69_6

2

Zaświadczenia Weryfikacyjne Stowarzyszenia Szarych Szeregów Tadeusz Lewandowski.

69_10

2

Zaświadczenia Weryfikacyjne Stowarzyszenia Szarych Szeregów Zbigniew Płoński.

69_12

2

Zaświadczenia Weryfikacyjne Stowarzyszenia Szarych Szeregów Edward Syguła.

69_14

2

Zaświadczenia Weryfikacyjne Stowarzyszenia Szarych Szeregów Irena Syguła.

69_16

2

Zaświadczenia Weryfikacyjne Stowarzyszenia Szarych Szeregów Remigiusz Włosik.

69_18

2

Willa „Capri” Internat Rady Głównej Opiekuńczej Otwock. Fotografie szt. 4.

71

 

Piosenka „Od Warszawy niedaleko…” Foto wili „Capri”.

72

 

Harcmistrz Jerzy Gołoński ps. „Długi” wśród harcerek z Warszawy i harcerzy z Otwocka. Fotografie szt. 7.

73

 

Mjr inż. Jerzy Zabłocki. POS „Jerzyki” z „Miotła” w tarczy. Fotografia.

74

 

Inscenizacja Janiny Michałowskiej. Scenariusz przedstawienia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego.

75

20

c. Drużyny „Zawiszy” w Rembertowie i na Targówku. Inscenizacja Janiny Michałowskiej.

75_20

 

70 rocznica zabicia żołnierzy AK + fotografia przed pomnikiem.

76

1

List Zarządu Koła nr 4 „Fromczyn” w Otwocku do członków koła. „Koleżanko/Kolego”.

77

 

Zygmunt Jacek Sawicki. VII Obwód Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej „Obroża” Fragment dot. IV Rejonu.

79

24

Żołnierze IV Rejonu „Fromczyn” VII Obwodu „Obroża” AK. Fotografie 2 szt.

79_24

 

Alfred Paczkowski. Ankieta Cichociemnego.

80

3

Prasa konspiracyjna kolportowana w IV Rejonie AK „Fromczyn” – „BRZASK” Rok II. Nr 2. 14 styczeń 1944.

81

4

Prezydent Miasta Otwocka mgr Andrzej Zyguła wręcza odznaczenia I. Michałowskiej Syguła i innym. Fotografia.

82

 

Wspomnienia uczestnika ruchu oporu Irena Michałowska Syguła. Ps. „Ira”, „Hanka”.

83

7

Reprodukcja oryginału Protokołu przyjęcia do służby w AK – opis.

84

 

Reprodukcja oryginału protokołu przyjęcia do służby w AK – ksero.

85

 

Cezary Leżeński: My Chłopcy też wojsko. Wyd. MON Fragment dot. Remigiusza Włosika.

87

4

Wspomnienia uczestnika ruchu oporu. Remigiusz Włosik ps. „Tomek”.

87_4

10

W Wesołej. Na zlocie „Synów Pułku” 23 września 1993 r. Fotografie.

88

 

Wspomnienia uczestnika ruchu oporu Edward Syguła.

89

13

Jan Baliński ps. „Kruk” z Karczewa. Spuścizna” wiersz.

90

 

Prasa konspiracyjna kolportowana w IV Rejonie AK „Fromczyn” – „BRZASK” Rok II. Nr 8. 3 marzec 1944 r.

91

5

Tadeusz Lewandowski „Ryś” zdjęcie z 1941 r. Kartka 22 lutego od ZG Stowarzyszenia Szarych Szeregów.

92

 

Pieczątka Stowarzyszenia „Szarych Szeregów” Zarząd Główny. Sekretarz podpis.

92-1

 

Niepełna lista drużyny „Szarych Szeregów” działająca przy internacie RGO Otwock.

92_2

5

List do Druha Komendanta Chorągwi Warszawskiej Szarych Szeregów hm Stefana Mirowskiego.

93

2

Zdjęcie w mieszkaniu Janusza Komorowskiego z Agatą Zatyką I Cezarym Dąbrowskim Twórcami filmu: „W czasie wojny byliśmy dziećmi”.

94

 

Zdjęcie z Łomnicy Władysława Setniewskiego i Janusza Komorowskiego. Lipiec 1993 r.

94_1

 

Wspomnienia uczestnika ruchu oporu. Janusza Komorowskiego.

95

4

List Komisji środowiskowej Szarych Szeregów” do druha Janusza Komorowskiego.

95_4

2

Listy Naczelnika ZHP hm Krzysztofa Grzebyka do druha Janusza Komorowskiego.
09 1989 r.

95_6

2

Opinia Harcerskiego Kręgu Seniorów „Szarych Szeregów” Rojów „Sosny” i „Wierna Rzeka” dot. Janusza Komorowskiego. Z dn. 18.06.1990 r.

95_8

 

Pismo Naczelnika ZHP Ryszarda Pacławskiego do Janusza Komorowskiego. Wrzesień 1992 r.

95_9

 

Janusz Komorowski foto z okresu wojny,
Legitymacja Szare Szeregi.

Zobowiązanie Instruktorskie składane na ręce ks. Hm Jana Raczkowskiego 10 czerwca 1989 r. w Puszczy Kampinoskiej N/z: m.in. Janusz Komorowski, Irena Derkacz, Bogdan Podbielski, Eugeniusz Marczak, Jerzy Perka.

95_10

 

Fotografii Janusza Komorowskiego z kardynałem Józefem Glempem w Sejmie RP w 1990 r. z opłatkiem Bożego Narodzenia.

Fotografia Janusza Komorowskiego z Prezydentem Otwocka Andrzejem Szaciłło po dekoracji odznaczeniem „Złota Sosenka”.

96

 

Artykuł Gazety Otwocka o Muzeum Ziemi Otwockiej „Żywy Jubileusz”. Jan Tabencki.

97

 

Zaproszenie Stowarzyszenia Szarych Szeregów dla Janusza Komorowskiego na uroczystość poświęcenia sztandaru.

97_1

 

Zdjęcie sztandaru Szarych Szeregów. Awers. Warszawa 24 listopada 1996 r.

97_2

 

Zdjęcie sztandaru Armia Krajowa* Szare Szeregi. Bóg Honor Ojczyzna. 1939 -1945. Rewers.

97_3

 

Nekrolog hm Bożeny Strzałkowskiej.

98

 

Zaproszenie na obchody 50 Rocznicy Powstania Warszawskiego.

98_1

 

Janusz Komorowski do Komisji Stopni Instruktorskich Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP. Wychowawcze znaczenie stopni harcerskich w świetle zasad rozwojowych oraz społecznych potrzeb dzieci i młodzieży. 22 luty 1996 r.

99

7

Kartki pocztowe świąteczne od Stowarzyszenia „Szarych Szeregów” i Urząd Miasta Otwocka.

99_7

4

Wspomnienia uczestnika ruchu oporu. Tadeusz Gasparski.

101

5

Wspomnienia uczestnika ruchu oporu. Władysław Frycz ps. „Lisek”.

103

8

Władysław Dariusz Frycz. Rzeźba. Katalog (1995)

103_8

6

Artykuł: III Krajowy Zjazd ŚZŻAK rozpoczął obrady. Pozostali wierni ideałom. N/z Ireneusz Kocięda.

105

 

Wspomnienia uczestnika ruchu oporu. Kocięda Ireneusz.

105_1

8

Wigilia Instruktorska 1995. Zaproszenie, fotografia z J. Komorowskim i A. Borodzikiem Kasia Lacka.

106

 

Okupacyjny rękopis Jerzego Dargiela pastorałki Szarych Szeregów 1943.

107

 

Fotografie z Wigilii Instruktorskiej 1995. Szt. 2.

107_1

 

Zdjęcie w Muzeum Powstania Warszawskiego N/z: Janusz Komorowski, Stanisława Bogusz, Tadeusz Gasparski, stoją: Tadeusz Lewandowski, Bogusław Bertel;

Nekrolog ppor. Inż. Bogusława Bertel, ps. „Pelikan”.

108

 

Wspomnienia uczestnika ruchu oporu. Stanisława Bogusz z d. Żubr.

109

22

Zaproszenie Stowarzyszenia „Szarych Szeregów” na uroczystość poświęconą 52 rocznicy „Akcji pod Arsenałem”. 16.03.1995 r.

110

 

Prasa konspiracyjna kolportowana w IV Rejonie AK „Fromczyn” – „BRZASK” Rok II. Nr.16. 22 kwiecień 1944 r.

111

8

Prasa konspiracyjna kolportowana w IV Rejonie AK „Fromczyn” – „BRZASK” Rok II. Nr 19. 20 maja 1944 r.

113

6

Prasa konspiracyjna kolportowana w IV Rejonie AK „Fromczyn” – „BRZASK” Rok II. Nr 20. 27 maj 1944 r.

115

6

Prasa konspiracyjna kolportowana w IV Rejonie AK „Fromczyn” – „BRZASK”.

117

4

Kartka Poczty Harcerskiej Otwock – 50 rocznica Powstania Warszawskiego.

118

 

Rewers kartki pocztowe z pozdrowieniami z okazji Dnia Instruktora 14.10.94.

118_1

 

Prasa konspiracyjna kolportowana w IV Rejonie AK „Fromczyn” – „BRZASK” Rok II. Nr 28. 14 lipca 1944 r.

119

4

Zaproszenia Komitetu Organizacyjnego 50 rocznicy Powstania Warszawskiego

120

2

Prasa konspiracyjna kolportowana w IV Rejonie AK „Fromczyn” – „BRZASK” Rok II. Nr 29. 21 lipiec 1944 r.

121

6

Gdzie Cię odnajdę kochany. Wiersz Janiny Michałowskiej. 1944r.

122

 

Nekrolog ŃVP. Victoria.8 września 1943 r.

123

 

Notatka o Drużynie Szarych Szeregów „Zawisza” w Otwocku.

123_1

 

Zdjęcie przed tablicą Skwer Szarych Szeregów.

124

 

„Ślady pamięci Szarych Szeregów”. Strony z biuletynu Szarych Szeregów nr 15.

124_1

2

– Wspomnienia uczestnika ruchu oporu. Andrzej Borodzik Ps. „Maks”.

125

9

Fotografie z A. Borodzikiem szt. 2, Nekrologi szt. 2

125_9

 

Zaproszenia na Zjazd Hufca 19.12.1993 r. i 14.10.1995, Mandat dh. Andrzej Borodzik.

125_10

6

Odwiedziny u ks. Jana Raczkowskiego N/z Brodowski, R. Borkowski, A. Borodzik, Feliks Maksajdowski. Foto.

Mała matura, 1948 r. Foto.

126

 

Fotografia. Dom Harcerstwa Polskiego poza Granicami kraju. Spotkanie z harcerkami z redakcja „Węzełka” w Londynie – 06.1999 r N/z Feliks Maksajdowski (w środku).

126_1

2

Wspomnienia uczestnika ruchu oporu. Feliks Maksajdowski ps. „Jerzy”.1988 i 05.08.1991 r.

127

5

Dyplom dla Druha Feliksa Maksajdowskiego phm za uczestnictwo w Zlocie Młodzieży Polskiej w Szczecinie w 1946 r.

127_5

 

Plakietki Scouting Deurne na pamiątkę pobytu w Center Scouth w Londynie 06.1999 r.

127_6

2

Byłem „Zawiszakiem” artykuł Feliksa Maksajdowskiego i wstępem Janusza Komorowskiego w Gazecie Otwocka.

127_8

 

Rewers kartki pocztowej do Janusza Komorowskiego, wycinek prasowy Panoramy Leszczyńskiej dot. Feliksa Maksajdowskiego.

127_9

 

Legitymacja Szarych Szeregów Nr 2026. Dh Feliks Maksajdowski ps. „Jerzy” „Jurek” był harcerzem Szarych Szeregów – „Orsza”.

127_10

 

Widokówka Gdańska.

127_11

 

Wspomnienia uczestnika ruchu oporu. Czaplarski Bogdan.

129

8

NZ: Wiktor Rzecznik, hm Feliks Borodzik, hm Janusz Komorowski.

130

 

Harcmistrz Feliks Borodzik 1925 – 2013. Tekst przemówienia Janusza Komorowskiego na pogrzebie w Sulejówku 20 sierpnia 2013 r.

130_1

3

Wspomnienia uczestnika ruchu oporu. Feliks Borodzik.

131

7

Schemat organizacyjny Szarych Szeregów „BS” Rój Sosna -szkic Feliksa Borodzika ps. „Lis”.

131_7

 

Foto żołnierzy IV Rejonu „Fromczyn” VII Obwodu AK 2 szt. „Ku pamięci” Wycinek prasowy.

131_8

 

Najmłodsze harcerki Szarych Szeregów. Artykuł w Gazecie Otwockiej.

132

 

Wspomnienia uczestnika ruchu oporu. Irena Sarnecka Derkacz ps. „Sarenka”.

133

9

Powstanie warszawskie. Pod władzą „wyzwolicieli” Z oddali. Artykuł w Życiu Warszawy.
27.07. 1996.

134

1

Wspomnienia uczestnika ruchu oporu. Balcerowicz Franciszka.

135

10

Opaska biało-czerwona z lilijką i napisem ZHP z sierpnia 1944r. Zdjęcie cz.b.

136

 

Wspomnienia uczestnika ruchu oporu. Elżbieta Sawic z d. Mazurkówna ps. „Zynna”.

137

10

Fotografia przy wieńcu Elżbiety Sawic.

Książeczka służbowa ZHP Organizacja Harcerek 1946 Elżbiety Mazurkówny.

137_10

 

12

Wspomnienia uczestnika ruchu oporu. Stanisław Złotkowski.

139

3

Wspomnienia uczestnika ruchu oporu. Cezary Burkiewcz ps. „Orlik”.

141

3

Wspomnienia uczestnika ruchu oporu. Jan Kozownicki Ps. „Lisowczyk”, „Leśny” + foto.

143

3

Relacje z przebiegu służby w ZHP. Jan Kozownicki od czerwca 1939 do września 1949.

142

5

Przy tablicy komendantów Hufca ZHP Otwock. N/z T. Grodzki, J. Komorowski, M. Mirkowski.

144

 

Fotografie krzyży harcerskich wykonane przez Jana Kozownickiego i Leszka Pernach wręczane przez ks. Kapelana Jana Raczkowskiego.

145

2

Urszula Bugaj, Marian Mirkowski, Władysław Setniewski oglądają wystawę ilustrującą dorobek Hufca ZHP Otwock. Na planszy z Gniezna widoczny Janusz Komorowski.

146

 

Prasa konspiracyjna kolportowana w IV Rejonie AK „Fromczyn” – „BRZASK” Rok II. Nr 24. 17 czerwiec 1944 r.

147

4

Drużyna Szarych Szeregów w Celestynowie. Wycinek prasowy.

148

14

Nekrolog i artykuł o Zofii Kulińskiej z.d. Jankowska – Celestynka. Miesięcznik.

149

2

Mała Polska -refleksje okolicznościowe. Wiesław Muszyński. Wycinek z Celestynki.

149_2

3

Celestynowski Szare Szeregi. Artykuł w Celestynce.

149_5

3

Nie tylko akcja „Pod Celestynowem” Artykuł w Celestynce.

149_8

2

Męska drużyna Szarych Szeregów w Celestynowie.

149_10

2

Nasza działalność w Celestynowie. Jerzy Perka, Aleksander Rękas.

149_12

4

Wspomnienia uczestnika ruchu oporu. Stanisław Szostak.

149_16

2

25 lat Hufca Celestynów. Marta Drepczyńska. Wycinek prasowy.

149_18

 

Pożegnanie Jerzego Perki. Nekrolog Bogdana „Klemens” Podbielski – Artykuł w Przeciek nr 56 – grudzień 2004.

151

2

Program obchodów 50-lecia powstania Warszawskiego.

151_2

13

Prasa konspiracyjna kolportowana w IV Rejonie AK „Fromczyn” – „BRZASK” Rok II. Nr 30. 28 lipiec 1944 r.

151_15

6

Nekrolog Śp. Maria Tawryczewska.

152

 

Wspomnienia uczestnika ruchu oporu. Maria Szpakowska-Tawryczewska.
„Historia Żeńskiej Drużyny ZHP w Otwocku (Zgrupowanie Zawisza Czarny rój Sosna)”.

153

5

Nekrolog Bogusława Waśniewskiego ps. „Jeleń”.

154

 

Wspomnienia uczestnika ruchu oporu. Stanisław Zajchowski. 1990.12.04.

155

 

Środowisko Żołnierzy AK „Fromczyn” Zaproszenie na uroczystą mszę św. 09-1986.
Książeczka Służbowa ZHP. 1935 r. Feliks Waszkiewicz.

157

 

13

Wspomnienia uczestnika ruchu oporu. Zygmunt Wieczorek ps. „Goryl”.

158

6

Zdjęcie legitymacyjne Zygmunta Wieczorka, Legitymacja Szarych Szeregów i krótki list.

159

2

Wspomnienia uczestnika ruchu oporu. Jan Kozłowski ps. „Orzeł”. Nekrolog.

161

7

Zdjęcie legitymacyjne i nekrolog Jana Kozłowskiego.

161_7

 

Wspomnienia uczestnika ruchu oporu. Maria Krystyna Kowalska
ps. Zosia”. Alina Pawłowska ps. „Ewa”, Barbara Rosner ps. „Hania”.

163

4

Lista harcerek należących do zastępu „Szarotek”.

163_4

 

Zdjęcie wychodzących z budynku Magistratu Otwocka z opaskami AK. Na czele Eugeniusz Marczak. 11.11.1994 r.

164

 

Wspomnienia uczestnika ruchu oporu. Eugeniusz Wacław Marczak ps. „Robak”

165

2

Wspomnienia uczestnika ruchu oporu. Witczak Lechosław ps. „Blondyn”.

167

 

List Lechosława Witczaka do Genia. 10.01.1989 r.

167_1

 

Zdjęcia ze zbiorów Macieja Szwedzińskiego ps. „Szwed”.

167_2

 

Wspomnienia Macieja Szwedzińskiego ps. „Szwed” ilustrowane zdjęciami.

167_3

4

Maciej Szwedziński przegląda Kronikę „Szarych Szeregów” Armii Krajowej Otwocka.

167_7

 

Poczty sztandarowe. N/z Bogdan Głowacki.

168

 

Wspomnienia uczestnika ruchu oporu. Głowacki Bohdan.

169

4

Wspomnienia uczestnika ruchu oporu. Wojciech Wierzchowiecki ps. „Vis”.

171

3

Wspomnienia uczestnika ruchu oporu. Jerzy Czary Nawrocki ps. „Baśka”, „Skała”.

173

5

Wspomnienia uczestnika ruchu oporu. Aniela Jabłkowska – Sochańska.

175

4

Spotkanie po latach – Józefów – Rycice 27 – 28 maj 1989. Artykuł ze zdjęciem.

177

2

Uchwała nr 1/2019 członków Związku Żołnierzy AK Koła nr 4 „Fromczyn” w Otwocku w sprawie wyboru zarządu koła z dnia 1 czerwca 2019 r.

177_2

 

Notatka w sprawie pomnika Powstańców Styczniowych 1963 Prezesa SZZAK Koła nr 4 „Fromczyn” Jana Rędaszki. (Dokument przekazany prze J. Rędaszkę).

177_3

 

Tablica poświęcona pamięci żołnierzy AK IV Rejonu „Fromczyn” i mapa działania IV Rejonu. (Dokument przekazany prze J. Rędaszkę).

177_4

 

Legitymacja odznaczenia Krzyżem Zasługi Jana Rędaszki. (Dokument przekazany prze J. Rędaszkę).

177_5

 

Odsłonięcie obelisku w Starej Miłosnej. (Dokument przekazany prze J. Rędaszkę).

178

 

Stanisław Rędaszka z synem Janem Natolin 1942 r. Fotografia. (Dokument przekazany prze J. Rędaszkę).

178_1

 

Uroczystość w kościele Parafialnym w Osiecku 8-05-1988 r. Stanisław Rędaszka. Fotografie. (Dokument przekazany prze J. Rędaszkę).

178_2

 

Zawiadomienie Wójta Gminy Osieck z dn. 21.09.2021 r. w sprawie Pomnika. Powstańców Powstania Styczniowego z 1863 r. (Dokument przekazany prze J. Rędaszkę).

178_3

2

Grób Pomnik Powstańców Powstania Styczniowego 1863 r. w lesie k. Pilawy. Fotografia. (Dokument przekazany prze J. Rędaszkę).

178_5

 

Rój „Wierna Rzeka” Zakładka.

179

 

Zdjęcie pomnika pamięci żołnierzy AK w Starej Miłosnej.

179_1

 

Wspomnienia Ziemowit Szczakowski ps. „Dan”.

181

3

Oświadczenie hm. Stefana Mirowskiego w sprawie środowiska „Gigantów”.

182

 

Notatka historyczna na temat Zawiszackiej Drużyny Harcerskiej „Gigantów”.

182_1

3

List Kazimierza Janowskiego z dn. 10.03.1979 r, do Jasia.

182_4

 

Zaproszenie na uroczystości rocznicowe w Celestynowie 21 maja 1993.

183

2

Pismo Stowarzyszenia Szarych Szeregów Krąg w Otwocku do Prezydenta Miasta Otwock w sprawę pomnika na Skwerze Szarych Szeregów.

185

 

Zdjęcie poświęcenia Pomnika przy skwerze Szarych Szeregów w Otwocku.

185_1

 

N/Z Tadeusz Lewandowski, Janusz Komorowski, Artur Brodowski, Władysław Frycz, Ryszard Kozłowski 08.05.1995 r.

186

 

Zdjęcie z uroczystości odsłonięcia pomnika na skwerze im. Szarych Szeregów w Otwocku 08.05.1995 r.

Karta uczestnika. Zaproszenie

187

 

Karta Uczestnika. Janusz Komorowski. Pieczęć ZHP Harcerski Krąg Seniorów w Toruniu.

187_1

2

Zaproszenie na uroczystości 80-lecia harcerstwa na Ziemi Toruńskiej.

187_3

2

Zdjęcie z uroczystości odsłonięcia pomnika przy skwerze Szarych Szeregów. Przemawia Jarosław Kozłowski, przewodniczący Rady Miasta.

187_5

 

I Zlot Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi ZHP, VI Ogólnopolski Złaz Seniorów ZHP. Foto.

188

 

Materiały Historyczne Stowarzyszenia Szarych Szeregów nr 77. Warszawa maj 2006.

188_1

2

Pismo do dh Beaty Chomicz w sprawie zbiórki na renowację pomnika hm Jerzego Gołońskiego na cmentarzu w Toruniu.

188_2

 

11 listopada w Otwocku. Ilustrowana strona Gazety Otwocka.

189

 

50 rocznica zakończenia wojny 1995. Zdjęcia z opisem.

190

 

80- lecie Harcerstwa na Ziemi Toruńskiej. N/z na rynku Torunia: hm Andrzej Kucharski, hm Andrzej Miłkowski, hm Janusz Komorowski.

191

 

80- lecie Harcerstwa na Ziemi Toruńskiej. Zdjęcia przy grobie Komendanta hm Jerzego Gołońskiego grupa harcerzy z Roju Sosny Szarych Szeregów z Otwocka.

192

 

80- lecie Harcerstwa na Ziemi Toruńskiej. Zdjęcia z żoną Jerzego Gołońskiego Genowefą w jej mieszkaniu.

193

 

Kartka pocztowa Beaty Chomicz z Torunia do hm Andrzeja Borodzika.

194

2

Informacja o zmarłych Jerzym Perka i Bogdanie Podbielskim do członków Kręgu. Grudzień 2004.

195

 

Fotografia poświęcenia proporca Kręgu Stowarzyszenia Szarych Szeregów i Kręgu Seniorów Hufca ZHP Otwock.

197

 

Wpis odręczny ks. Jana Świerżewskiego – Proboszcza i Dziekana + Foto poświęcenia sztandaru miasta Otwocka. N/z Jerzy Przeździak, ks. Jan Świerżewski, Antoni Fedorowicz.

199

 

Tablica Pamiątkowa poświęcona komendantom Armii Krajowej VII Obwodu AK „Obroża” IV Rejonu „Fromczyn” w kościele Wincentego a Paulo w Owocku.

200

 

Święto Niepodległości. Strona Gazety Otwockiej. Grudzień 1997 r.

201

 

Akt poświęcenia Tablicy Pamiątkowej Komendantów AK VII Obwodu AK „Obroża”.

201_1

 

Przed frontem Hufca ZHP Otwock hm Janusz Komorowski wręcza legitymacje odznaczenia pamiątkowego Komendantce Hufca phm Karolinie Śluzek. Wycinek z Albumu 100-lecia Otwocka.

202

 

Pokwitowanie Odznak Pamiątkowych Stowarzyszenia Szarych Szeregów.

203

 

Pismo przewodnie Janusza Komorowskiego do załączników o obchodach 70-tej rocznicy utworzenia „Zawiszy” w Szarych Szeregach.

203_1

 

Uchwała Senatu RP z dnia 9.11.2012 z okazji 70-ej rocznicy powołania do służby „Zawiszy” w Szarych Szeregach.

203_2

 

Pismo Prezydenta RP do organizatorów i uczestników spotkania poświęconego 70-leciu utworzenia „Zawiszy” w Szarych Szeregach.

203_3

 

Podziękowanie dla Janusza Komorowskiego z okazji XX-lecia Stowarzyszenia Szarych Szeregów.

204

 

Por. hm Janusz Komorowski zdjęcie w mundurze oficera WP.

205

 

Kartka pocztowa od Eli Sawic. Foto kościoła pw. Św. Wincentego a Paulo w Otwocku

206

 

Powstaniec Warszawski. Biuletyn Informacyjny Związku Powstańców Warszawskich Artykuł J. Komorowskiego „Arsenał pamięci” N/z: J. Komorowski, hm Teresa Hernik – Naczelniczka ZHP, hm Wojciech Katner – Przewodniczący ZHP.

207

 

Arsenał Pamięci. Artykuł Janusza Komorowskiego.

207_1

2

Foto wręczenia Odznaki i legitymacja Odznaki „Złota Sosenka” dla Janusza Komorowskiego przez Alicję Azulewicz-Rek i Andrzeja Szaciłło 24.10.2006 r.

209

 

Foto: Janusz Komorowski, Czesław Woszczyk, Urszula Bugaj, Marian Mirkowski, Władysław Setniewski.

211

 

Wis odręczny Adama Dobrońskiego – Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

213

 

Zaproszenie dla Janusza Komorowskiego Arsenał Pamięci.

214

5

Wpis odręczny hm Wojciecha Hausnera Przewodniczącego ZHR.

215

 

Zaproszenie na uroczystości uczczenia pamięci hm Floriana Marciniaka, pierwszego Naczelnika Szarych Szeregów.

216

8

Harcownik Wielkopolski. Zeszyt 4. Meldujemy Druhu Naczelniku.

216_8

16

Wizytówka Szkoły Podstawowej im Floriana Marciniaka w Gołębinie Starym
Program koncertu.

217

 

Pieczątka (odcisk). Szkoła Podstawowa w Gołębinie Starym 62-055 Czempiń.

217_1

 

Harcerski zespół pieśni i tańca „Dzieci Płocka” Program.

217_2

3

22 lutego Dzień Myśli Braterskiej. Kartka Chorągwi Wielkopolskiej.

218

4

Publikacje i plakietka dot. 50 rocznicy śmierci Floriana Marciniaka.

219

8

Stanisław Broniewski „Orsza” – Pułkownik WP. Artykuł.

220

1

Wpis odręczny hm Stanisława Broniewskiego „Orsza”

221

 

Stanisław Broniewski „Stefan Orsza” Całym życiem. Foto obwoluta książki.

222

 

Rozkaz Specjalny L.1/2001 Naczelnika ZHP dot. Śmierci hm Stanisława Broniewskiego.

223

 

Komunikat nr 25 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Szarych Szeregów.

223_1

2

Komunikat specjalny Stowarzyszenia Szarych Szeregów z dn. 29.04.1996 r.

223_3

2

Lista wpłat na sztandar Szarych Szeregów.

223_5

 

Akcja Pod Arsenałem. Plakat.

223_6

 

Zaproszenie dla Janusza Komorowskiego na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu literackiego pt. „Mój Arsenał”.
Kartka z życzeniami noworocznymi od ZG Stowarzyszenia Szarych Szeregów.

224

3

CAŁYM ŻYCIEM DLA OJCZYZNY

224_3

 

Szare Szeregi w Otwocku (1941 -1945) Lista członków.

225

 

Akcja „M”. Artykuł.

227

 

Fotografia: hm Bartosz Jabłoński, komendant Chorągwi Stołecznej ZHP wręcza pamiątkowy dyplom z okazji 50-lecia złożenia przyrzeczenia do Szarych Szeregów w Otwocku 3 maja 1942 r.

228

 

Dzień dzisiejszy

 

 

Wpis odręczny hm Bartosza Jabłońskiego Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP.

229

 

Zdjęcie Szare Szeregi w Otwocku na uroczystości 95 lat Otwocka. Gazeta Otwocka

N/z od lewe Moli Świtek, Ewaryst Świtek, Feliks Waśkiewicz, Bohdan Russek, Romuald Popowski, Aleksander Rękas, Janusz Ruszczyński, Janusz Komorowski, Maria Tryczyńska, Andrzej Borodzik, Marian Mirkowski, Władysław Setniewski, Tadeusz Lewandowski, Anna Galarda, Irena Syguła, Tadeusz Gasparski, Edward Syguła.

230

 

Protokół Walnego Zebrania Założycielskiego Terenowego Harcerskiego Kręgu Seniorów. 18.03.1986 r.

231

3

Spotkanie kręgu Seniorów Szarych Szeregów. 2 fotografie, odręczne wpisy pamiątkowe

Nekrolog Zbigniewa Duszota.

233

 

Spotkanie Terenowego Harcerskiego Kręgu Seniorów Szarych Szeregów. Fotografie.

235

 

Statut Terenowego Harcerskiego Kręgu Seniorów Roju „Sosny” i „Wierna Rzeka”.

237

4

Spotkanie opłatkowe w Domu Pomocy Społecznej. Zaproszenie zdjęcie Jana Rędaszki, prezes Koła nr 4 ŚZŻAK w Owocku z Kardynałem Józefem Glempem (Dokument przekazany prze J. Rędaszkę).

237_4

 

List proboszcza ks. Jana Świerżewskiego dot. starań Jana Rędaszki o otwarcie ośrodka dla osób z pośledzeniem umysłowym z dn. 14.03.1994 r. (Dokument przekazany prze J. Rędaszkę).

237_5

 

Gazeta Otwocka. Wiadomości miejskie. Strona 9. (Dokument przekazany prze J. Rędaszkę).

237_6

 

Informacja o działaniach Pana Jana Rędaszki na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. (Dokument przekazany prze J. Rędaszkę).

237_7

 

List autora programu Zwyczajni niezwyczajni do pana Jana Rędaszki, 22.09.1999. (Dokument przekazany prze J. Rędaszkę).

237_8

 

Mandat Jana Rędaszki na Walne Zebranie Delegatów Oddziału ZZ Solidarność w Otwocku. (Dokument przekazany prze J. Rędaszkę).

237_9

 

Gazeta Otwocka z dn.29.05.1997 r. Hostel przy Moniuszki. (Dokument przekazany prze J. Rędaszkę).

237_10

 

Legitymacja nadania odznaki Przyjaciel Dziecka dla Jana Rędaszki. (Dokument przekazany prze J. Rędaszkę).

237_11

 

Zaproszenie na uroczyste otwarcie Międzygminnego Dziennego Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym w Owocku. (Dokument przekazany prze J. Rędaszkę).

237_12

 

List Jana Rędaszki do Polskiego Radia audycja „Lato z Radiem” (Dokument przekazany prze J. Rędaszkę).

237_13

 

Na zlocie Seniorów ZHP spotkanie z harcerzami hufca Warszawa – Ursus. Fotografia

238

 

Pismo Terenowego Harcerskiego Kręgu Seniorów Roju „Sosny” i „Wierna Rzeka” przy Hufcu ZHP Warszawa Mokotów do członków kręgu z dn. 18.03.1986 r.

239

 

Notatka prasowa dot. przyznania tytułu Honorowego Obywatela Legionowa Wandzie Tomczyńskiej oraz Edwardowi Dietrichowi

240

 

List gratulacyjny z życzeniami dla kpt. Edwarda Diericha od Harcerskiego Kręgu Seniorów Szarych Szeregów Roju „Sosny” i „Wierna Rzeka”, 03.05.1991 r.

241

 

Drużyna „Zawiszy” z Ursusa. Fotografia

242

 

Przy pomniku hm. Edmunda Pokrzywy w2013 r. Poczty sztandarowe, harcerze. Fotografia.

242_1

2

Harcerstwo w warszawskim Ursusie w latach 1933 – 1970 broszura.

243_1

5

Kartka świąteczna do Janusza Komorowskiego od Braci HK Seniorów w Ursusie

243_6

2

Zaproszenie na uroczystość poświęcenia sztandaru i wmurowania aktu erekcyjnego pod pomnik ‘Szarych Szeregów” w Ursusie 30.09.1990 r.

243_8

3

Kartka z życzeniami świątecznymi od THKSen. Szarych Szeregów Rojów „Sosna” i „Wierna Rzeka”.

243_11

2

Plakietka ZHP 1933 – 1990 HK Seniorów Warszawa-Ursus, Zaproszenie na zebranie sprawozdawczo-wyborcze Kręgu w dniu 11.06.1988 r. w Celestynowie.

243_13

 

Historia proporca Zawiszy” „Victoria” 1942 -1945. Działalność.

244

2

Zdjęcia z odsłonięcia pomnika w Pruszkowie 9.06.1990 r.

245

 

List – przesłanie do harcerzy od mjr. rez. Edwarda Dietricha 03.04.1995 r.

246

 

Notatka prasowa o poświęceniu tablicy pamiątkowej ks. Kpt. Wacława Szelenbauma,

Broszurka z grafiką i napisem Obroża oraz zaproszeniem na uroczystą mszę św. ku czci ks. kpt. Wacława Szelenbauma w Legionowie.

Zaproszenie z grafiką 16 i nazwiskami na uroczyste odsłonięcie pomnika niewinnie skazanych w” Procesie 16-tu” w Moskwie.

247

12

N/z: hm Paulina Gajownik, komendantka Chorągwi Stołecznej ZHP z Januszem Komorowskim.

248

 

Wpis do Kroniki: hm Janusz Kawalec z-ca Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP

Hm Zbigniew Bugaj – komendant Hufca ZHP w Otwocku, 16.01.1988 r.

249

 

N/z: Gawęda hm Janusza Komorowskiego wśród harcerzy z Hufca ZHP Otwock.

250

 

List Komisji Historycznej GK ZHP z dn. 26.01.1988 r.

251

 

Wpis odręczny Janusz Zabłocki phm „Pionier.”

252

 

Wpis odręczny: Jerzy Jarzębski hm „Wojtek”.

253

 

Szare Szeregi Harcerze 1939-1945 pod red Jerzego Jarzębskiego. Foto strony książki

254

 

Spotkanie Terenowego Harcerskiego Kręgu Seniorów Szarych Szeregów z harcerzami Hufca ZHP Otwock. Ognisko przy siedzibie Hufca ZHP Otwock. 3 fotografie:
1) – Uczestnicy spotkana, seniorzy siedzą na ławkach harcerze na trawie

N/z m.in.: Jan Śliwecki; Feliks Maksajdowski, Stanisław Złotkowski, Andrzej Miłkowski, Henryk Koński, Bogdan Podbielski, Remigiusz Włosik (stoi), Feliks Borodzik (w środku), Tadeusz Gasparski, Henryk Włosik, Edward Syguła, Jerzy Perka, Aleksander Rękas, Wacław Zajączkowski, Irena Syguła.
2) – Gawęda phm Andrzeja Borodzika i hm Zbigniewa Bugaja
3) -Krąg przy ognisku. Gawęda hm Andrzeja Żubra. n/z od prawej: Janusz Komorowski, Feliks Waśkiewicz, Andrzej Borodzik, Rak-Rakowski, Andrzej Żubr, Wacław Zajączkowski, Hanna Zaborek, Irena Syguła, Aleksander Rękas, Edward Syguła, Henryk Włosik, Tadeusz Gasparski, Feliks Borodzik, Remigiusz Włosik, Bogdan Podbielski, Henryk Koński, Andrzej Miłkowski.

255

 

Uroczyste spotkane w Ratuszu. Krzyże dla żołnierzy Szarych Szeregów. Foto.

257

 

Spotkanie w Klubie Osiedlowym „Perła” 16 styczeń 1988 r.3 fotografie

N/z Janusz Komorowski prezentuje Kronikę, obok Zbigniew Bugaj, Marian Mirkowski, , Andrzej Borodzik

N/z: W kręgu m.in: R. Borkowski M. Gołota, Henryk Koński, M. Glinkiewicz, A. Borodzik

N/z: Stanisław Zajchowski – skrzypce, przy stole Maria Tawryczewska,

259

 

Spotkanie w klubie osiedlowym „Perła” 16.01.1988 r.3 fotografie

1)     N/z hm Rak-Rakowski (drugi od lewej), hm Henryk Koński, hm Maria Gołota, hm Irena Glinkiewicz, hm Marian Mirkowski, phm Urszula Bugaj (tyłem)

261

 

List Komisji środowiska „Szarych Szeregów” dot. zwołania Zjazdu Szarych Szeregów w dniach 23 i 24.09. 1989 r.

262_1

2

Komunikat specjalny Komendy Zlotu dotyczący przeniesienia Zlotu do Wesołej

262_2

 

Wspomnienia pani Stefanii Sokołowskiej -Żelazowskiej podczas Koleżeńskiego spotkania b. wychowanków Internatu RGO dnia 4.06.1988 r.

263

2

N/z Edmund Twardowski, Prezes Koła IV Rejonu AK „Fromczyn” przed ratuszem w Otwocku.

264

 

List ŚZŻ AK Okręg Warszawa -Powiat do Janusza Komorowskiego z dn. 31.01.1993 r.

265

 

Witanie Nowego Roku przez harcerzy Szarych Szeregów Roju „Sosny” w Klubie Osiedlowym „Perła” 16.01.1988.

1). N/z: Tadeusz Lewandowski, Feliks Waśkiewicz, Andrzej Borodzik, Maria Tawryczewska, Stanisław Zajchowski,

2) Stanisław Zajchowski, Tadeusz Lewandowski, Zbigniew Głowacki, Romuald Popowski, Bohdan Russek, Andrzej Borodzik.

266

 

Witanie Nowego Roku przez harcerzy Szarych Szeregów Roju „Sosny” w Klubie Osiedlowym „Perła”

1)     N/z: Bohdan Russek, Maria Tawryczewska, Maciej Szwedziński, Andrzej Borodzik

2)     Janusz Komorowski rozdaje opłatek uczestnikom spotkania.

267

 

Wycinek prasowy. Mówi inż. Marian Pokrywka. Akowska Skrzynka.

268

 

Podczas obchodów 3 maja asysta Sztandaru IV Rejonu „Fromczyn” VII Obwodu AK „Obroża”. phm Janusz Komorowski i phm Andrzej Borodzik.

269

 

Goście i Instruktorzy Hufca ZHP przy „ognisku” w Powiatowym Domu Kultury w Otwocku; Zaproszenia i program Zjazdu Hufca Otwock (zakładki).

271

 

Zaproszenie na Noworoczną Zbiórkę Kręgu Seniorów Szarych Szeregów Rojów „Sosna” i „Wierna Rzeka” 12.01.1991 r.

271_1

2

Zaproszenie na Noworoczną Zbiórkę Kręgu Seniorów Szarych Szeregów Rojów „Sosna” i „Wierna Rzeka” 07.01.1989 r.

271_3

3

Zjazd Hufca Otwock 09.03.1991 r. Program.

271_6

19

Fotografia: Goście i instruktorzy Hufca ZHP Otwock przy „Ognisku” w pomieszczeniu Powiatowego Domu Kultury w Otwocku. N/z Janusz Komorowski, Marian Mirkowski, Alicja Azulewicz-Rek, Leszek Korczak, Tomasz Grodzki z córką, Monika Stawińska z d. Jakubiec, Joanna Kołodziejczyk, Karolina Śluzek

271_25

 

Fotografia: Zbiórka Noworoczna Kręgu Stowarzyszenia Szarych Szeregów Rój „Sosny” w Klubie „Perła” w Otwocku. Opis na odwrocie.

273

2

Zbiórka Noworoczna Kręgu Stowarzyszenia Szarych Szeregów Rój „Sosny” w Klubie „Perła” w Otwocku. Fot. Ewek Świtek

Od lewej stoją: Bohdan Głowacki, phm Jerzy Perka, phm Feliks Maksajdowski, pwd Stanisław Zajchowski, hm Andrzej Borodzik, dh Tadeusz Gasparski, phm Wiesław Muszyński, hm Janina Nowak-Skrzypiec, hm Janusz Komorowski, phm Bohdan Podbielski, dh Józef Borewicz, phm Bohdan Russek, dh Tadeusz Lewandowski, Zbigniew Głowacki, dh-a Elżbieta Sawic, dh Bogusław Bertel, dh Edward Syguła, dh Henryk Wojciechowski, dh Władysław Frycz

Od lewej siedzą: dh Stanisław Złotkowski, Maria Putała, Janina Warowna, Maria Szpakowska-Tawryczewska, Wiesława Bielecka, Irena Syguła, Hanna Zaborek-Schuck, Barbara Gzel

273_1

 

Gazeta Otwocka. Wycinek – stopka redakcyjna.

275

 

Rój – Proporzec „Sosny” – Otwockie Szare Szeregi. Hm Janusz Komorowski – „Antek”

275_1

 

Ministranci z kościoła św. Wincentego a Paulo w Otwocku. Artykuł w Gazecie Otwocka. Hm Janusz Komorowski – „Antek”

275_2

2

Zjazd Hufca ZHP im. Roju „Sosny” Szarych Szeregów. N/z hm Zbigniew Bugaj, hm Janusz Komorowski.

Witanie Nowego Roku przez harcerzy Szarych Szeregów Roju „Sosny” w Klubie Osiedlowym „Perła” w Otwocku.

N/z od lewej: Władysław Setniewski, Marian Mirkowski, Alicja Azulewicz-Rek, Czesław Woszczyk, Andrzej Szaciłło (stoi), Janusz Komorowski, Andrzej Borodzik, Karolina Śluzek, Tomasz Grodzki, Jakub Kaźmierczak.

277

 

Zawiadomienie o powstaniu Stowarzyszenia Szarych Szeregów.

278

 

Protokół zbiórki członków Harcerskiego Kręgu Seniorów Szarych Szeregów Roju ‘Sosny” w Otwocku w dn.12.06.1994 r.

279

 

Komunikat nr 1 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Szarych Szeregów.

279_1

2

Statut Stowarzyszenia Szarych Szeregów.

279_5

12

Stanisław Broniewski. Nasza rocznica.

279_18

7

Fotografia dekoracji odznaczeniem Janusza Komorowskiego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego

281

 

Legitymacja odznaczenia Pana Janusza Komorowskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

281_1

 

Zaproszenie Pana Janusza Komorowskiego od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

281_2

 

List, zawiadomienie, Zarządu Zespołu IV Rejonu „Fromczyn” Środowiska Żołnierzy Armii Krajowej „Obroża” o Walnym Zebraniu w dniu 16.12.1990 r.

283_1

2

Zaproszenie na Spotkanie z okazji 50 Rocznicy Szarych Szeregów dnia 30.09.1989 r. w Komendzie Hufca ZHP Otwock.

282_2

4

Zjazd Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Wesoła. Przemawia płk. Hm Stanisław Broniewski. Fotografia .

285

 

Stowarzyszenie Szarych Szeregów. Materiały sprawozdawcze. Wesoła, październik 1994 r.

285_1

40

Szare Szeregi w Wesołej. Listopad 1994. Strona z gazety .

286

287

 

Nekrolog. Aleksander Tyszkiewicz

288

 

Wpis odręczny Ks. W. Jabłonowskiego Proboszcza par. Otwock Kresy

289

 

Fotografie z Leszna. Kościół parafialny, Plebania, w której pracował ks. Jan Raczkowski, Tablica z nazwą ulicy.

290

 

Spotkanie z księdzem Janem Raczkowskim. Puszcza Kampinoska 10.06.198 r. 3 Fotografie.

N/z Foto 2.: od lewej: Bohdan Russek, ks. Jan Raczkowski, Stanisław Zajchowski, Ireneusz Kocięda, Feliks Maksajdowski, Eugeniusz Marczak, Hanna Zaborek, Janusz Komorowski, Ryszard Borkowski (odczytuje rozkaz Komendanta Hufca ZHP).

291

 

Notatka Janusza Komorowskiego o spotkaniu z ks. Janem Raczkowskim w Puszczy Kampinoskiej.

Nekrolog śp. Lecha Karczewskiego. Zm.18.10.1993 r.

292

 

4 Fotografie ze spotkania z ks. Janem Raczkowskim w Puszczy Kampinoskiej

N/z 1: od prawej: Władysław Frycz, Remigiusz Włosik, Edward Syguła, Irena Syguła żona Zdzisława, Tadeusz Gasparski.

293

 

Foto W Wesołej z płk hm Stanisławem Broniewskim i ks. Stefanem Wysockim

294

 

List Stowarzyszenia Szarych Szeregów Zarząd Główny do Zarządów Oddziału i Kręgu, Koła z dn. 07.03.1994 r. dotyczący rekolekcji w Wesołej.

295

 

Ks. Stefan Wysocki Kapelan Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Program rekolekcji w Wesołej.

295_1

 

Wpis odręczy Ks. Stefana Wysockiego, Fotografie ze Zjazdu Stowarzyszenia w Wesołej z Stanisławem Broniewskim.

295_2

 

Ogłoszenie informujące o Mszy św. w Intencji Harcerstwa w dniu 23.o4.1990 r. Opracowane przez hm Zbigniewa Bugaja.

297

 

Zdjęcia ze zgrupowania obozów w Przerwankach z Januszem Komorowski 2 Plakietka Chorągiew Stołeczna ZHP Lato’90.

299

 

Wpis odręczny Jarosława Kozłowskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Otwocka i Ryszarda Borkowskiego 07.01.1995 r.

Fotografia. Przewodniczący Rady Miasta Otwocka odznacza żołnierzy Armii Krajowej.

300

 

List Rady Kręgu Roju „Sosny” i „Wierna Rzeka” do druhny phm Alicji Azulewicz-Rek z dn. 07.01.1995 r.

301

 

Wpis odręczny Antoniego Fedorowicza i hm Anny Drężek 12.01.1991 r.`

301_1

 

Przewodniczący Kręgu phm Janusz Komorowski wręcza legitymacje Szarych Szeregów podpisane przez „Orsze”. Spotkanie w Klubie Osiedlowym „Perła” Fotografie.

N/z foto nr 3: Janusz Komorowski, Jerzy Perka, Andrzej Borodzik, Bohdan Russek.

302

303

 

Rozkaz Specjalny Naczelnika ZHP z dnia 14.02.1992 r. dot. przekształcenia ZWZ w Armię Krajową w 1942 r.

305

 

Zaproszenie na obchody Święta Hufca ZHP w Otwocku 3 maja 1992 r.

305_1

3

Zaproszenie na Noworoczną Zbiórkę 19.01.1992 r do Klubu „Perła”.

305_4

2

Obchody Święta Hufca ZHP Otwock 3 maja 1992 r. 7 fotografii

N/z foto.1): hm Bartosz Jabłoński wręcza list gratulacyjny hm Januszowi Komorowskiemu z okazji 50-lecia służby harcerskiej.

Fot 2): przy ognisku przemawia Władysław Frycz; obok: Janusz Komorowski, Ireneusz Kocięda, Tadeusz Lewandowski, Bogusław Bertel, Tadeusz Gasparski, Andrzej Sokolik…

306

307

 

List gratulacyjny Przewodniczącego ZHP Stefana Mirowskiego do Janusza Komorowskiego 3 maja 1992 r. wręczony przez hm Bartosza Jabłońskiego.

309

 

Hm „Kali” – Jerzy Dargiel. Pieśni Szarych Szeregów. Pięćdziesięciolecie „Zawiszy.”

309_1

16

Zaproszenie na otwarcie wystawy „Harcerze w Powstaniu Warszawskim” 12.-7.1994 r.

309_17

4

Biuletyn „Warszawskie Szare Szeregi”. Dodatek nadzwyczajny. 20 maja 1992 r.

309_21

4

Harcerze Kręgu „Sosny” Stowarzyszenia Szarych Szeregów w Klubie „Perła” witają Nowy Rok. Styczeń 1993 r.

N/z: po prawej: hm Tadeusz Wiśniewski, Janusz Komorowski, Bogusław Bertel, Tadeusz Lewandowski; Po lewej: Władysław Frycz, Irena Syguła, Ireneusz Kocięda.

Wpis odręczny Tadeusza Wieniawskiego ps. „Pantera” (członek „Pasieki”).

310

 

Zaproszenie na Noworoczną Zbiórkę w dniu 8 stycznia 1994 r.

311

4

Podziękowanie za wkład pracy w działalności instruktorskiej w Hufcu ZHP Otwock dla Janusza Komorowskiego z dn. 3.10.1992 r.

311_4

3

ZHP Patriotyzm – Służba – Tradycja. Materiały konferencyjne. hm Ludomir Rull (red.) Warszawa 2002.

311_7

8

Zaproszenie na Noworoczną Zbiórkę w dniu 7.01.1995 r. w Klubie Osiedlowym „Perła”

311_15

4

Na „Świerzym powietrzu” w Kopkach-Aleksandrówce w Śródborowie. Fotografia. 20.06.1998 r.

311_19

 

Zaproszenia na Noworoczną Zbiórkę 9.01.1993 r. w Klubie Osiedlowym „Perła”.

311_21

 

Na zbiórce Kręgu „Sosny” Stowarzyszenia Szarych Szeregów w lasach Śródborowa w Kopkach-Adamówce.

312

 

Zawiadomienie o Zbiórce Szaroszeregowej w Kopkach-Adamówce 20.06.1998 r.

312_1

 

List z życzeniami noworocznymi od Stanisława Broniewskiego, Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Styczeń 1993 r.

313

 

Strona z Gazety Otwocka. „Od prezydenta. Fromczyn”. Antoni Fedorowicz. Fotografie z obchodów święta 3 Maja w Otwocku.

314

 

Wycinki z gazety Polska Zbrojna. Artykuł Janusza Komorowskiego „Przekazanie sztandaru żołnierzom Armii Krajowej”.

Zdjęcie złożenia kwiatów pod obeliskiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

315

 

Zaproszenie Światowego Związku Armii Krajowej VII Obwód „Obroża” IV Rejon „Fromczyn” na obchody 3 maja 1993 r.

316

3

Strona Gazety Samorządowej Otwock’93. „Piękne święto 3 Maja”.

317

2

List z zawiadomieniem o spotkaniu na „Świeżym Powietrzu” 12.06.1993 r. w Kopkach-Adamówce.

317_2

 

Strona Gazety Samorządowej Otwock’94. 3 Maja’94.

319

2

Światowy Zlot Harcerstwa Polskiego Zegrze’95. Folder.

320

2

Zaproszenie na Apel Inaugurujący Światowy Zlot Harcerstwa Polskiego 5.08.2995 r.

320_2

2

Plakat Program ramowy Światowego Zlotu Harcerstwa Polskiego.

321

 

Łączy nas Polska. Zaproszenie i Program na Światowy Zlot Harcerstwa Polskiego 3 – 15 sierpień 1995 r.

321_1

3

Wigilia Szaroszeregowa 1997. Fotografie 3

N/z foto 1): Andrzej Borodzik, Alicja Azulewicz-Rek, Jarosław Kozłowski, Zbigniew Głowacki, Wiesława Bielecka.

Foto 2) Mirosław Olbromski, mieszkaniec Szczecina składa życzenia Januszowi Komorowskiemu.

Foto 3) Stanisław Zajchowski gra na skrzypcach.

322

 

 

Wigilia Szaroszeregowa 1997. Fotografie 3

Foto 3) Chłopcy z Willi „Capri” z ul. Lelewela: od prawej: Władysław Frycz, Mirosław Olbromski, Janusz Komorowski, Tadeusz Lewandowski, Bogusław Bertel, w środku Wiesława Bielecka – sekretarz Zarządu Koła ŚZŻAK w Otwocku.

323

 

Wręczenie plakietki „Szare Szeregi – Więź pokoleń phm Karolinie Śluzek Komendantce Hufca ZHP Otwock przez prof. Wojciecha Wolskiego i Janusza Komorowskiego

324

 

Plakietki i zaproszenie Spała 1935 – 1995.

325

 

Zaproszenie na Uroczyste Ognisko w Spale z okazji 60-lecia Zlotu ZHP w Spale

325_1

3

Życzenia świąteczne i noworoczne od Zarządu Koła „Fromczyn” ŚZŻ AK, 1999 r.

326

 

List gratulacyjny z życzeniami do Janusza Komorowskiego od Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej okazji 90-lecia urodzin.

327

 

Rys historyczny organizacji wojskowej Powstańcze Oddziały Specjalne „Jerzyki” płk. Jerzy Strzałkowski.

331

 

Płk Jerzy Strzałkowski „Jerzy” Komendant Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki” podczas spotkania.

N/z nr 1) Janusz Komorowski prezentuje Kronikę Kręgu płk. Jerzemu Strzałkowskiemu, komendantowi Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki” AK

Foto nr 2): Irena Syguła, Stanisława Bogusz,

Foto nr 3): Janusz Komorowski, Remigiusz Włosik i inni.

333

 

Odeszli na wieczną wartę. Jerzy Strzałkowski. Artykuł.

334

 

Nekrolog Jerzego Strzałkowskiego.

N/z nr 1) Zdzisław Syguła, Edward Syguła, Jerzy Strzałkowski,

Nr 2): Janusz Komorowski, Remigiusz Włosik, Edward Syguła (w głębi),

Nr 3): Remigiusz Włosik, Stanisława Bogusz z d. Żubr, Henryk Włosik, Andrzej Żubr, Edward Syguła (w głębi).

335

 

Zaproszenie dla Janusza Komorowskiego na obchody 75 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

336

5

Kartka z życzeniami świątecznym i Nowego Roku 2000 dla Janusza Komorowskiego od ZG Stowarzyszenia Szarych Szeregów. 24.12.1999 r.

337

2

Ognisko szaroszeregowe w Kopkach – 1997.

N/z foto 1) Bogdan Podbielski, Bogdan Głowacki, Andrzej Borodzik, żona dh Podbielskiego, Janusz Komorowski, Adam Kurkiewicz, Tadeusz Karpiński, Halina Kurkiewicz.

2): Bogdan Głowacki, Andrzej Borodzik, Bogdan Podbielski, Janusz Komorowski

3) Jan Kreutz, Andrzej Borodzik, Halina Kurkiewicz, Bogdan Podbielski, Bogdan Głowacki

338

 

Dyplom z podziękowaniami dla Janusza Komorowskiego ps. „Antek” od ZG Stowarzyszenia Szarych Szeregów.

339

 

Strona z miesięcznika Celestynka. „Zaprosili nas”.

340

 

Zaproszenie na Zbiórkę Przy Choince 8 stycznia 2000 r. w Klubie „Perła”

340_1

3

Zdjęcia z uroczystości poświecenia i nadania imienia ks. Jana Raczkowskiego Ronda w Otwocku’ 2000 r.

342

 

Wycinek z Gazety Otwocka „Rondo Jana Raczkowskiego”.

342_1

 

Fotografia. Przemawia hm. Janusz Komorowski podczas poświęcenia Ronda ks. Jana Raczkowskiego.

343

 

List potwierdzający przekazanie proporca seniorom Stowarzyszenia Szarych Szeregów Krąg Otwock przez Władze Miasta Otwock. 3 maja 2002 r.

345

 

List Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej potwierdzający rejestrację proporca Krąg Otwock Stowarzyszenia Szare Szeregi i Krąg Seniorów Hufca Otwock Związku Harcerstwa Polskiego do rejestru sztandarów i proporców.

345_1

 

Nasz Zew. Program II Złazu Harcerskich Seniorów 9 i 10.06.1990 r.

347

 

Do delegatów na XXVII Zjazd ZHP Przesłanie.

347_1

4

Zjazd Nadzwyczajny Hufca Otwock. Przeciek Nr 64. Grudzień 2005 N/z Piotr Jaworski i Janusz Komorowski.

347_5

 

Nz: W Otwocku 25 września 2010 r. Hufiec ZHP Otwock otrzymuje imię Roju „Sosny” Szarych Szeregów. Przemawia hm. Janusz Komorowski. Komendant Kręgu. W głębi: hm Skrzypiec, prof. Wojciech Wolski, Andrzej Szczepaniak, Alicja Azulewicz-Rek, Czesław Woszczyk, harcerze Szarych Szeregów.

347_6

 

Zaproszenie na uroczystość nadania imienia i sztandaru Roju „Sosny” Szarych Szeregów Hufcowi ZHP Otwock 25 września 2010 r.

349

 

Zdjęcia z uroczystości wręczenia sztandaru Hufca ZHP Otwock im. Roju Sosny Szarych szeregów.

N/z 1) Hm Janina Nowak-Skrzypiec, z-ca Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP, przekazuje sztandar phm Adamowi Żurawskiemu, komendantowi hufca. W głębi harcerze Szarych Szeregów.

3)     Meldunek drużynowych na apelu hufca.

349_1

2

Czy te ideały przetrwają. Filip Pytlawski. Artykuł w Gazecie Otwocka z 8.10.2010

349_3

 

List Janusza Komorowskiego do Adama Żurawskiego Komendanta Hufca ZHP Otwock z listą Harcerzy-Seniorów, którzy zadeklarowali składkę na wykonanie sztandaru Hufca.15.06.2010 r.

350

 

List Janusza Komorowskiego do Proboszcza Parafii pw. św. Wincentego a Paulo.

351

2

Tabliczka z informacją o fundatorze Tablicy Pamięci por. hm Januszu Komorowskim. Wymienione wszystkie funkcje.

351_2

 

Tablica Pamięci o działalności w tej świątyni drużynie „Zawiszy”, Zastępie harcerek „Kukułki” oraz ks. Janie Raczkowskim i hm Jerzym Gołońskim ps. „Długi”.

352

 

Narodowe Święto Niepodległości. Wycinek z Gazety Otwocka. Grudzień 2011.

353

 

Odsłonięcie Tablicy pamięci Szarych Szeregów w kościele św. Wincentego a Paulo w Otwocku dnia 11 listopada 2011 r. Tekst przemówienia Janusza Komorowskiego.

353_1

2

Foto wnętrza kościoła św. Wincentego a Paulo z tablicą Pamięci Szarych Szeregów.

353_3

 

List odręczny z wyrazami szacunku i uznania dla Pana Janusza Komorowskiego od Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Duda. 13.11.2020 r. Czwarty rok Prezydentury.

355

 

Ksiądz Kowalski Honorowym Obywatelem. Wycinek prasowy z fotografią

356

 

Zaproszenie na Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Otwock 23.11.2013 r. Mandat.

357

 

Wycinek prasowy o nadaniu tytułu „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” w Sali konferencyjnej Episkopatu m.in. ks. Janowi Raczkowskiemu. Fotografia.

358

 

Broszura. Ceremonia „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata” z programem.

359

12

Fotografia przy ozdobnej ramie z Dyplomem Honorowym dla Jana Raczkowskiego.Nz: Janusz Komorowski, dwie panie z rodziny odznaczonych i ks. Bogdan Sankowski.

359_8

 

N/z w siedzibie Episkopatu Polski: Andrzej Borodzik, Jan Szczygielniak, siostrzenica ks. J. Raczkowskiego (trzymająca medal), ks. Bogdan Sankowski , Janusz Komorowski, Tomasz Grodzki, Marcin Michalczyk.

360

 

Dyplom Medalu „Pro Memoria” dla Pana Janusza Komorowskiego.

361

 

Hasło Skautów. Artykuł + grafika z wizerunkiem Baden Powella i A. Małkowskiego.

362

 

Rewers fotografii z A. Małkowskim. 100-lecie urodzin Andrzeja Małkowskiego.

362_1

 

 

 

 

Fotografia na której Norman Davies podpisuje książki m.in dla Janusza Komorowskiego.

363

 

Gazeta Otwocka’97 Janusz Komorowski: Ludzie zasłużeni dla Otwocka – Ksiądz kapelan Jan Raczkowski. Gazeta Otwocka Grudzień’99. Rondo Księdza Jana Raczkowskiego

364

4

Fotografie obelisku z tablicą upamiętniającą akcję „Kutschera” 1 lutego 1944 r

N/z: uczestnicy uroczystości, m.in. Janusz Komorowski.

365

 

Zaproszenie na Wieczornicę Szaro-szeregową do Galerii Porczyńskich 27.09.1999

Zaproszenie na uroczystość poświecenia i wręczenia Sztandaru Szarych Szeregów 24.11.1996 r.

366

3

Kartka z pozdrowieniami z okazji Dnia Myśli Braterskiej dla Janusza Komorowskiego. 22.02.2013 r.

367

4

Zdjęcia Sztandaru Armii Krajowej VII Obwód „Obroża”, Rewers IV Rejon „Fromczyn”. Szkic projektu Janusz Komorowski, wykonanie grafiki Leszek Korczak.

370

 

Materiały Historyczne Stowarzyszenia Szarych Szeregów nr 71. Hm Jerzy Gołoński. Warszawa 2004.

371

7

Fotografia obelisk z rzeźbą i klombem kwiatów w kształcie Polski Walczącej w Otwocku.

372

 

Plakat ZHP w 50 rocznicę Szarych Szeregów. Wawer.

374

 

Fotografia. Hm Janusz Komorowski przemawia do mikrofonu w kościele św. Wincentego a’ Paulo.

378

 

Fotografia Janusz Komorowski przed Tablicą Pamięci Szarych Szeregów .

378_1

 

Fotografia Ks. Bogusław Kowalski wygłasza homilię. Obok poczet ze sztandarem.

378_2

 

Fotografia. Poświecenie Tablicy Pamięci Szarych Szeregów w kościele św. Wincentego a’ Paulo.

378_3

 

Zaproszenie dla Janusza Komorowskiego na uroczystą przysięgę wojskową na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie 13 lutego 2022 r.

379

3

Rękopis artykułu Janusza Komorowskiego „Szare Szeregi”.

381

4

Fotografia Pani Bożeny Krakiewicz mistrza sztuki introligatorskiej, która dokonała renowacji Kroniki. Marzec 2022.

382

 

 

383

 

 

384

 

 

385

 

 

386

 

 

387

 

Odręczny wpis Janusza Komorowskiego powierzający Opiekę nad Kroniką „Szare Szeregi – Armia Krajowa druhowi harcmistrzowi Zbigniewowi Bugajowi oraz Komisji Historycznej Hufca ZHP Otwock. 22.09.2022 r.

388

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie liczba stron z załącznikami 1235