Przejdź do treści

1 września 1939 zaczęła się
II wojna światowa

27 września 1939 roku Związek Harcerstwa Polskiego przeszedł do konspiracji pod nazwą „Szare Szeregi” i stał się częścią Polskiego Państwa Podziemnego.

„Szare Szeregi” działały również na terenie Otwocka i okolic.
Historia tego działania zapisana została w kronice…